نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ولی آذروش

مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

پایگاه اطلاع رسانی www.azarvash.com

پست الکترونیک : Ceo@atsabaco.com

علی محمد علیخان زاده

رییس هیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : alikhanzadeh@atsabaco.com

وب سایت :                    www.alikhanzadeh.com

علیرضا بیگدلی

عضو هیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

 

پست الکترونیک :  bigdeli@atsabaco.com

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

سید علیرضا میرنیا

عضوهیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  mirnia@atsabaco.com

بازدید: ۶۵۳۹