نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ولی آذروش

مدیرعامل و نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت‌سرمایه گذاری‌آتیه‌صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : Ceo@atsabaco.com

علی محمد علیخان زاده

عضو هیأت‌مدیره شرکت‌سرمایه گذاری‌آتیه‌صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : alikhanzadeh@atsabaco.com

وب سایت :                    www.alikhanzadeh.com

علیرضا بیگدلی

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

 

پست الکترونیک :  bigdeli@atsabaco.com

سید علیرضا میرنیا

عضوهیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  mirnia@atsabaco.com

 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

بازدید: ۵۵۲۳